Цене и стање на залихама је информативног карактера. Молимо да пре поруџбине контактирате нашу библиотеку:

Марија Марковић,

тел. +381 11 2093812

marija.markovic@zzps.rs

_____________________________________________________________________________________________

Национални парк Тара - 40 година постојања

У монографији су свеобухватно и мултидисциплинарно представљене све природне и створене вредности на простору Националног парка „Тара“. Монографија у коју су уткани вишедеценијски резултати струке и науке о очувању и заштити природе пружа прилику читаоцима да кроз текстове и фотографије пропутују кроз пределе и упознају природне и културно-историјске одлике Парка.

Монографија Национални парк Тара - 40 година постојања настала је као плод вишедеценијске сарадње Завода за заштиту природе Србије и Јавног предузећа „Национални парк Тара“ у заједничком раду на заштити и унапређењу овог простора. Публикација представља синтезу заштите природних и створених вредности Националног парка и резултате досадашњих научних и стручних сазнања са овог подручја. Посебан допринос овој публикацији дају резултати најновијих налаза и истраживања с терена из 2020. године

Уредници: Драгана Остојић и Биљана Крстески

Аутори: Драгана Остојић, Биљана Крстески, Драган Нешић, Ерна Шеховац, Милорад Кличковић, Марина Илић, Верица Стојановић, Ивана Јовановић, Маја Караман, Елеонора Чапеља, Милан Ракић, Ненад Милосављевић, Марко Благојевић, Александра Затезало, Ненад Секулић, Саша Бранковић, Синиша Јевтић, Данко Јовић, Растко Ајтић, Милош Радаковић, Иван Меденица, Владан Бједов, Мила Ристић, Наташа Панић, Марија Трикић, Слађана Шкобић, Ана Петковић, Драгана Петраш, Милица Томић

Суиздавач: Јавно предузеће „Национални парк Тара“
Година издања: 2021.
Формат: А4, 287 страна
Цена: 2000, 00 РСД

Хиландар – лековито биље у Богородичном врту

Монографија „Хиландар – лековито биље у Богородичном врту” је трећа по реду публикација објављена у саиздаваштву Манастира Хиландар и Завода за заштиту природе Републике Србије.

Посвећена је истраживању природе, њених одлика и вредности, овога пута лековитом биљу на имању Манастира Хиландар. Већ нас наслов упућује на дугу традицију лечења биљем на овом светом месту. Ако се зна да је Света Гора у самом епицентру европског биодиверзитета, или биолошке разноврсности, да су истраживања флоре на овом тлу спроводили великани европске ботанике, онда је публикација наших аутора значајни и свеобухватни, богато илустровани, детаљно објашњени наставак тог рада.

Аутори су, посебно надахнути делом монаха Саве Хиландарца и чувеним Хиландарским медицинским кодексом, истражили и описали преко стотину биљних врста, што самониклих што гајених, и навели начине њихове примене у лечењу.

Аутори и уредници: Славољуб Тасић и Предраг Лазаревић
Саиздавач: Света царска српска лавра манастир Хиландар
Година издања: 2021.
Формат: A4, 324 стране
Цена: 2.000,00 РСД

Фотомонографија Природна баштина Хиландара и Свете Горе

Фотомонографија „Природна баштина Хиландара и Свете Горе“ настала је као резултат четворогодишњих истраживања Завода за заштиту природе Србије простора од непроцењивог културног, историјског и духовног значаја за нашу земљу.

У публикацији је фотографијама и пратећим текстовима описано богатство живе и неживе природе имања манастира Хиландара и шире околине. Фотографије и пратећи текстови веродостојно илуструју геолошку разноврсност, биљни и животњски свет, пределе и природно богатство читавог полуострва Свете Горе.

Природа Хиландара и Свете горе представљена је кроз 311 фотографија одабраних од 3300 прикупљених фотографија које су саставни део фотодокументације Завода за заштиту природе Србије. На фотографијама су, уз текстуалне описе, приказане физичко-географске, геоморфолошке, хидрогеографске и хидрогеолошке одлике и објекти геонаслеђа поседа манастира Хиландар, биолошка разноврсност кроз приказ васкуларних биљака, шумских и зељастих облика вегетације и представника група животиња, као и живи свет приобаља Егејског мора.

Публикација уз фотографије и текст пружа информације о окружењу простора обликованог јединственим спојем природе и културне баштине Хиландара и Свете Горе.

Књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.

Уредник: Ненад Секулић
Аутори: Ненад Секулић, Предраг Лазаревић, Бојан Златковић, Милош Радаковић, Сава Симић, Срђан Маринчић, Растко Ајтић, Братислав Грубач, Александра Затезало, Милорад Кличковић, Данко Јовић, Владимир Николић, Владан Бједов, Зоран Стојковић, Драган Нешић и Саша Бранковић
Суиздавач: Света царска српска лавра манастир Хиландар
Година издања: 2021.
Формат: A4, 325 страна
Цена:2.000,00 РСД

Сиви соко Falco peregrinus

У књизи су дати сви основни подаци и елементи о сивом соколу, са обиљем конкретних података. Књига сажето и прегледно обједињује најважније резултате у проучавању и доживљају ове врсте на светском и регионалном нивоу, као и личном нивоу аутора. Осим што приближава опште знање о сивом соколу, ова публикација указује и на општи значај биодиверзитета. Аутор је, користећи своје дугогодишње искуство, у књизи успео да избалансира количину приказаних података и научну егзактност у односу на прегледност и једноставност и тиме књигу учинио доступном широј публици, а не само стручној јавности. „Сиви соко“ осликава, не само сивог сокола као јединствену врсту, већ и аутора и његов поглед на птице грабљивице, природу и људе..

Књига представља значајан допринос за науку и, као таква, незаобилазно је штиво за будуће истраживаче и ауторе орнитолошких издања. .

Аутори: Братислав Грубач
Година издања:2020.
Формат:A4, 341 страна
Цена: 1.500.00 РСД

Црвена књига фауне Србије IV Правокрилци
Red Data Book of Fauna of Serbia IV- ORTHOPTERA


Основни циљ ове монографије је да укаже на неопходност свеобухватне заштите најугроженијих врста правокрилаца на територији Републике Србије. Како су ови инсекти често ограничене дистрибуције и тесно везани за одређени тип станишта, њихова заштита могућа је само уз трајну заштиту станишта која насељавају. Током вишедеценијских теренских истраживања широм Србије и литературних података, дошли смо до броја од 35 таксона, за које сматрамо да су потенцијално угрожени, или на ивици потпуног нестанка из фауне Србије. У питању је око 18 % правокрилне фауне Србије.

Уредник: проф.др Милица Павков Хрвојевић
Аутори: Драган Павићевић, др Иво Караман, др Младен Хорватовић
Суиздавач: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Департман за биологију и екологију
Година издања:2018.
Формат:29 cm, 246 страна, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.
Цена: 2.000.00 РСД

Црвена књига фауне Србије III Птице
Red Book of Fauna of Serbia III - BIRDS


Писање ове монографије представљало је велики изазов за све учеснике у њеној изради. Тим за израду Црвене књиге птица Србије имао је задатак да прикупи, анализира, протумачи и у извештаје о ризику од ишчезавања сажме и преточи готово несагледиву количину података и знања о птицама Србије, које су током скоро три века прикупљали природњаци и научници различитих професија. У књизи су обрађене 352 поуздано забележене врсте, процењен је ризик од ишчезавања гнездеће популације 255 врста и негнездеће популације свих врста. Циљ израде Црвене књиге птица Србије био је да се створи поуздан инструмент који би чинио научну и стручну основу за заштиту и очување дивљих птица наше земље.

Уредници: Димитрије Радишић, Воислав Васић, Слободан Пузовић, Милан Ружић, Марко Шћибан, Братислав Грубач, Анте Вујић
Аутори: Димитрије Радишић, Слободан Пузовић, Воислав Васић, Марко Шћибан, Милан Ружић, Братислав Грубач, Анте Вујић, Саша Рајков, Радислав Мирић, Драженко Рајковић, Милош Радаковић, Марко Туцаков, Урош Пантовић, Ото Секереш, Атила Агоштон, Далиборка Станковић, Горан Секулић, Иван Ђорђевић, Марко Раковић, Никола Стојнић, Јожеф Гергељ, Никола Матовић, Никола Станојевић, Миливој Вучановић, Дејан Ђапић, Иштван Балог, Давид Грабовац, Иван Меденица, Брано Рудић, Драган Симић, Стефан Скорић, Драган Гачић, Милица Радановић, Сандра Јовановић, Мирослав Врачарић, Ана Вулетић
Суиздавач: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Друштво за заштиту и проучавање птица Србије Година издања: 2018.
Формат: 28 cm, 552 стране, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.

Цена: 3.500,00 РСД

Plants of International Importance in the Flora of Serbia


Уредник: Верица Стојановић
Аутори: Верица Стојановић, Сара Рилак, Ивана Јелић, Ранко Перић, Марко Сабовљевић, Предраг Лазаревић
Година издања: 2018.
Издање на енглеском језику.
Цена: 950,00 РСД

Водоземци и гмизавци Свете Горе и Хиландара
Amphibians and reptiles of Athos Peninsula and Hilandar Monastery


Овом публикацијом желели смо да наизглед супротстављене ставове науке и религије доведемо у сагласје у времену када су и научни и божији ред природе доведени у питање. Након трогодишњег проучавања и истраживања, пред вама се налази први рукопис који описује богатство фауне водоземаца и гмизаваца на имању манастира Хиландара, и шире околине. Може се сматрати да веродостојно илуструје богатство ове групе кичмењака читавог полуострва Света Гора. Ово је прва у низу публикација којом ће Завод за заштиту природе Србије представити природне вредности овог подручја.

Уредници: др Растко Ајтић, Миливоје Крвавац
Аутори: др Растко Ајтић, Миливоје Крвавац, мр Данко Јовић
Суиздавач: Света српска царска лавра манастир Хиландар
Година издања: 2018.
Формат: 28 cm,164 стране, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.
Цена: 1.500,00 РСД

Шарган-Мокра Гора: парк природе
Šargan-Mokra Gorа: Nature Park


У монографији је прегледно приказан комплетан парк, кроз три зоне заштите, и најширем кругу јавности приказује био- и геодиверзитет подручја које овај простор сврстава у светски значајна подручја очуване природе. Монографија „Парк природе Шарган-Мокра гора“ открива скривени свет дивљине Парка природе „Шарган-Мокра гора“ у коме се налазе подручја изворне, нетакнуте природе, као што су шумски резервати, кањони и планинске ливаде и пашњаци. Књига, уједно, води и на пут кроз историју од античког до савременог доба, представљајући споменике, културу и духовно наслеђе подручја. Монографија је својеврстан водич кроз природне и културно-историјске вредности Парка природе „Шарган-Мокра гора“ са јасном визијом реализације концепта одрживог развоја.

Уредници: др Драгана Остојић, Миливоје Крвавац
Аутори текста: др Драгана Остојић, др Драган Нешић, др Бошко Миловановић, Мирјана Николић, Срђан Маринчић, др Бојан Златковић, мр Верица Стојановић, др Ивана Јелић, мср Владимир Николић, Биљана Крстески, Драган Павићевић, др Ненад Секулић, Миливоје Крвавац, мр Данко Јовић, Братислав Грубач, Милош Радаковић, Владан Бједов, Мила Ристић, Наташа Панић, Драгана Петраш
Година издања: 2017.
Формат: 28 cm, 256 страна, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.
Суиздавач: Парк природе ''Мокра Гора''
Цена: 1.500,00 РСД

Заштићена природна добра Србије
Protected Natural Areas in Serbia


У књизи је представљено укупно 109 заштићених подручја и 11 заштићених врста. Поред врсте природног добра (национални парк, парк природе, резерват природе, предео изузетних одлика, споменик природе и станиште) и приказа његових најважнијих одлика био и гео диверзитета, за свако подручје дата је и припадност некој од еколошких мрежа или неком од међународно значајних подручја. Свако природно добро илустровано је и фотографијама предела, специјског биодиверзитета, објеката геонаслеђа и аутентичних споменика културе. Представљена природна добра су изабрана, не само зато што су најрепрезентативнија у својој врсти и категорији, него и што указују на сву разноликост природне баштине Србије, као дела богатства природне баштине Планете.

Уредници: Лидија Амиџић, Слађана Красуља, Срђан Белиј ( 1. и 3. издање )
Уредници: Александар Мијовић, Срђан Белиј, Слађана Красуља ( 2. издањe )
Координација иновирања података и допуне текста за треће издање: Мила Ристић, Наташа Панић, Биљана Крстески
Аутори (3. изд., 2017) : Лидија Амиџић, Слађана Красуља, Зоран Ђорђевић, Биљана Пањковић, Драгана Остојић, Срђан Белиј, Весна Хабијан-Микеш, Недељко Ковачев, Бранко Ковачевић, Ерна Шеховац, Душан Мијовић, Вида Стојшић, Олга Миличић, Јадранка Делић, Клара Сабадош, Братислав Грубач, Горан Секулић, Никола Стојнић, Предраг Лазаревић, Растко Ајтић, Владан Бједов, Ненад Секулић, Слободан Пузовић, Срђан Маринчић, Биљана Крстески, Драган Нешић, Драган Павићевић, Милорад Кличковић, Бошко Миловановић, Сава Симић, Зоран Стојковић, Саша Бранковић, Наташа Пил, Данко Јовић, Владимир Добретић, Дејана Лукић, Јасмина Андоновић, Даница Радујков, Добринка Јокић, Јасмина Мијовић-Магдић, Милош Вукелић, Мирјана Поповић, Берислава Илић, Габријела Чех, Верица Стојановић, Ален Киш, Александра Затезало, Дарко Тимотић, Драгана Петраш, Дејан Баковић, Наташа Панић, Душка Димовић, Милка Бањац, Марија Трикић, Ивана Јелић, Јелена Марковић, Драгана Недељковић, Драган Цвијић, Бојана Мијовић, Александра Брусин
Године издања: 2007., 2011., 2017. и 2018.
Формат: 30 cm, 280 страна, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.
Цена: 1.500,00 РСД

Споменик природе Церјанска пећина: околина, природа и заштита
Natural Monument Cerjanska Pećina: surroundings, natural history, protection


Монографија о Споменику природе Церјанска пећина је књига о пећини која се одликује сложеном разноврсношћу карстног подземља, које се огледа у богатству пећинског накита, развоју подземних канала у више нивоа и значајном биодиверзитету пећинске фауне. Посебну вредност пећине чине ретки пећински украси који се називају хеликтити. Хеликтити су посебна врста пећинског накита која се, супротно физичким законима и земљиној тежи, формира и пружа у свим правцима услед утицаја специфичних процеса кристализације. Књига о Церјанској пећини, као пећини чија истраживања трају више од педесет година, јединствена је, јер представља систем Церјанске пећине мултидисциплинарно, њене спелеошке вредности, биолошке карактеристике, али и културолошке вредности кроз приказ рађених археолошких истраживања и историју овог краја. Монографија је богато илустрована фотографским записима и картографским приказима. Књига је објављена уз финасијску подршку Министарства за пољопривреду и заштиту животне средине.

Уредници: др Драган Нешић, мр Данко Јовић
Аутори: др Драган Нешић, мр Данко Јовић, Милена Јанковић,Милорад Кличковић, Драгана Недељковић, Зоран Стојковић, Драган Павићевић, Александра Затезало, Момчило Поповић, мр Саша Бранковић, Братислав Грубач, проф. др Душан Михаиловић, Наташа Панић, Славиша Петровић, Слободан Гочманац
Суиздавач: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша
Година издања: 2016.
Формат: 29 cm, 183 стране, писана је двојезично, на српском и енглеском језику.
Цена: - НЕМАМО НА СТАЊУ

Заштићени храстови Србије


У монографији „Заштићени храстови“ приказано је 41 стабло и 9 група стабала, од којих је 5 врста стабала процењене старости између 100 и 450 година. У оквиру моногафије аутори су представили значај заштите храстова као врсте која је симбол шума наше земље, а тиме и њиховог очувања за заштиту природе, истовремено указујући на њихов значај и у традицији и етно култури на простору наше земље. Најзначајнија заштићена стабла представљена су по врстама храстова, као и истраживања и заштита ових врста. Монографија је богато илустрована.

Аутори: Драгана Остојић, Биљана Крстески, Владимир Николић
Година издања: 2016.
Формат: 28 cm, 160 страна
Цена: 1.200,00 РСД