Cene i stanje na zalihama je informativnog karaktera. Molimo da pre porudžbine kontaktirate našu biblioteku:

Marija Marković,

tel. +381 11 2093812

marija.markovic@zzps.rs

_____________________________________________________________________________________________

Nacionalni park Tara - 40 godina postojanja

U monografiji su sveobuhvatno i multidisciplinarno predstavljene sve prirodne i stvorene vrednosti na prostoru Nacionalnog parka „Tara“. Monografija u koju su utkani višedecenijski rezultati struke i nauke o očuvanju i zaštiti prirode pruža priliku čitaocima da kroz tekstove i fotografije proputuju kroz predele i upoznaju prirodne i kulturno-istorijske odlike Parka.

Monografija Nacionalni park Tara - 40 godina postojanja nastala je kao plod višedecenijske saradnje Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara“ u zajedničkom radu na zaštiti i unapređenju ovog prostora. Publikacija predstavlja sintezu zaštite prirodnih i stvorenih vrednosti Nacionalnog parka i rezultate dosadašnjih naučnih i stručnih saznanja sa ovog područja. Poseban doprinos ovoj publikaciji daju rezultati najnovijih nalaza i istraživanja s terena iz 2020. godine

Urednici: Dragana Ostojić i Biljana Krsteski

Autori: Dragana Ostojić, Biljana Krsteski, Dragan Nešić, Erna Šehovac, Milorad Kličković, Marina Ilić, Verica Stojanović, Ivana Jovanović, Maja Karaman, Eleonora Čapelja, Milan Rakić, Nenad Milosavljević, Marko Blagojević, Aleksandra Zatezalo, Nenad Sekulić, Saša Branković, Siniša Jevtić, Danko Jović, Rastko Ajtić, Miloš Radaković, Ivan Medenica, Vladan Bjedov, Mila Ristić, Nataša Panić, Marija Trikić, Slađana Škobić, Ana Petković, Dragana Petraš, Milica Tomić

Suizdavač: Javno preduzeće „Nacionalni park Tara“
Godina izdanja: 2021.
Format: A4, 287 strana
Cena: 2000, 00 RSD

Hilandar – lekovito bilje u Bogorodičnom vrtu

Monografija „Hilandar – lekovito bilje u Bogorodičnom vrtu” je treća po redu publikacija objavljena u saizdavaštvu Manastira Hilandar i Zavoda za zaštitu prirode Republike Srbije.

Posvećena je istraživanju prirode, njenih odlika i vrednosti, ovoga puta lekovitom bilju na imanju Manastira Hilandar. Već nas naslov upućuje na dugu tradiciju lečenja biljem na ovom svetom mestu. Ako se zna da je Sveta Gora u samom epicentru evropskog biodiverziteta, ili biološke raznovrsnosti, da su istraživanja flore na ovom tlu sprovodili velikani evropske botanike, onda je publikacija naših autora značajni i sveobuhvatni, bogato ilustrovani, detaljno objašnjeni nastavak tog rada.

Autori su, posebno nadahnuti delom monaha Save Hilandarca i čuvenim Hilandarskim medicinskim kodeksom, istražili i opisali preko stotinu biljnih vrsta, što samoniklih što gajenih, i naveli načine njihove primene u lečenju.

Autori i urednici: Slavoljub Tasić i Predrag Lazarević
Saizdavač: Sveta carska srpska lavra manastir Hilandar
Godina izdanja: 2021.
Format: A4, 324 strane
Cena: 2.000,00 RSD

Fotomonografija Prirodna baština Hilandara i Svete Gore

Fotomonografija „Prirodna baština Hilandara i Svete Gore“ nastala je kao rezultat četvorogodišnjih istraživanja Zavoda za zaštitu prirode Srbije prostora od neprocenjivog kulturnog, istorijskog i duhovnog značaja za našu zemlju.

U publikaciji je fotografijama i pratećim tekstovima opisano bogatstvo žive i nežive prirode imanja manastira Hilandara i šire okoline. Fotografije i prateći tekstovi verodostojno ilustruju geološku raznovrsnost, biljni i životnjski svet, predele i prirodno bogatstvo čitavog poluostrva Svete Gore.

Priroda Hilandara i Svete gore predstavljena je kroz 311 fotografija odabranih od 3300 prikupljenih fotografija koje su sastavni deo fotodokumentacije Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Na fotografijama su, uz tekstualne opise, prikazane fizičko-geografske, geomorfološke, hidrogeografske i hidrogeološke odlike i objekti geonasleđa poseda manastira Hilandar, biološka raznovrsnost kroz prikaz vaskularnih biljaka, šumskih i zeljastih oblika vegetacije i predstavnika grupa životinja, kao i živi svet priobalja Egejskog mora.

Publikacija uz fotografije i tekst pruža informacije o okruženju prostora oblikovanog jedinstvenim spojem prirode i kulturne baštine Hilandara i Svete Gore.

Knjiga je pisana dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.

Urednik: Nenad Sekulić
Autori: Nenad Sekulić, Predrag Lazarević, Bojan Zlatković, Miloš Radaković, Sava Simić, Srđan Marinčić, Rastko Ajtić, Bratislav Grubač, Aleksandra Zatezalo, Milorad Kličković, Danko Jović, Vladimir Nikolić, Vladan Bjedov, Zoran Stojković, Dragan Nešić i Saša Branković
Suizdavač: Sveta carska srpska lavra manastir Hilandar
Godina izdanja: 2021.
Format: A4, 325 strana
Cena:2.000,00 RSD

Sivi soko Falco peregrinus

U knjizi su dati svi osnovni podaci i elementi o sivom sokolu, sa obiljem konkretnih podataka. Knjiga sažeto i pregledno objedinjuje najvažnije rezultate u proučavanju i doživljaju ove vrste na svetskom i regionalnom nivou, kao i ličnom nivou autora. Osim što približava opšte znanje o sivom sokolu, ova publikacija ukazuje i na opšti značaj biodiverziteta. Autor je, koristeći svoje dugogodišnje iskustvo, u knjizi uspeo da izbalansira količinu prikazanih podataka i naučnu egzaktnost u odnosu na preglednost i jednostavnost i time knjigu učinio dostupnom široj publici, a ne samo stručnoj javnosti. „Sivi soko“ oslikava, ne samo sivog sokola kao jedinstvenu vrstu, već i autora i njegov pogled na ptice grabljivice, prirodu i ljude..

Knjiga predstavlja značajan doprinos za nauku i, kao takva, nezaobilazno je štivo za buduće istraživače i autore ornitoloških izdanja. .

Autori: Bratislav Grubač
Godina izdanja:2020.
Format:A4, 341 strana
Cena: 1.500.00 RSD

Crvena knjiga faune Srbije IV Pravokrilci
Red Data Book of Fauna of Serbia IV- ORTHOPTERA


Osnovni cilj ove monografije je da ukaže na neophodnost sveobuhvatne zaštite najugroženijih vrsta pravokrilaca na teritoriji Republike Srbije. Kako su ovi insekti često ograničene distribucije i tesno vezani za određeni tip staništa, njihova zaštita moguća je samo uz trajnu zaštitu staništa koja naseljavaju. Tokom višedecenijskih terenskih istraživanja širom Srbije i literaturnih podataka, došli smo do broja od 35 taksona, za koje smatramo da su potencijalno ugroženi, ili na ivici potpunog nestanka iz faune Srbije. U pitanju je oko 18 % pravokrilne faune Srbije.

Urednik: prof.dr Milica Pavkov Hrvojević
Autori: Dragan Pavićević, dr Ivo Karaman, dr Mladen Horvatović
Suizdavač: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Departman za biologiju i ekologiju
Godina izdanja:2018.
Format:29 cm, 246 strana, knjiga je pisana dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.
Cena: 2.000.00 RSD

Crvena knjiga faune Srbije III Ptice
Red Book of Fauna of Serbia III - BIRDS


Pisanje ove monografije predstavljalo je veliki izazov za sve učesnike u njenoj izradi. Tim za izradu Crvene knjige ptica Srbije imao je zadatak da prikupi, analizira, protumači i u izveštaje o riziku od iščezavanja sažme i pretoči gotovo nesagledivu količinu podataka i znanja o pticama Srbije, koje su tokom skoro tri veka prikupljali prirodnjaci i naučnici različitih profesija. U knjizi su obrađene 352 pouzdano zabeležene vrste, procenjen je rizik od iščezavanja gnezdeće populacije 255 vrsta i negnezdeće populacije svih vrsta. Cilj izrade Crvene knjige ptica Srbije bio je da se stvori pouzdan instrument koji bi činio naučnu i stručnu osnovu za zaštitu i očuvanje divljih ptica naše zemlje.

Urednici: Dimitrije Radišić, Voislav Vasić, Slobodan Puzović, Milan Ružić, Marko Šćiban, Bratislav Grubač, Ante Vujić
Autori: Dimitrije Radišić, Slobodan Puzović, Voislav Vasić, Marko Šćiban, Milan Ružić, Bratislav Grubač, Ante Vujić, Saša Rajkov, Radislav Mirić, Draženko Rajković, Miloš Radaković, Marko Tucakov, Uroš Pantović, Oto Sekereš, Atila Agošton, Daliborka Stanković, Goran Sekulić, Ivan Đorđević, Marko Raković, Nikola Stojnić, Jožef Gergelj, Nikola Matović, Nikola Stanojević, Milivoj Vučanović, Dejan Đapić, Ištvan Balog, David Grabovac, Ivan Medenica, Brano Rudić, Dragan Simić, Stefan Skorić, Dragan Gačić, Milica Radanović, Sandra Jovanović, Miroslav Vračarić, Ana Vuletić
Suizdavač: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije Godina izdanja: 2018.
Format: 28 cm, 552 strane, knjiga je pisana dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.

Cena: 3.500,00 RSD

Plants of International Importance in the Flora of Serbia


Urednik: Verica Stojanović
Autori: Verica Stojanović, Sara Rilak, Ivana Jelić, Ranko Perić, Marko Sabovljević, Predrag Lazarević
Godina izdanja: 2018.
Izdanje na engleskom jeziku.
Cena: 950,00 RSD

Vodozemci i gmizavci Svete Gore i Hilandara
Amphibians and reptiles of Athos Peninsula and Hilandar Monastery


Ovom publikacijom želeli smo da naizgled suprotstavljene stavove nauke i religije dovedemo u saglasje u vremenu kada su i naučni i božiji red prirode dovedeni u pitanje. Nakon trogodišnjeg proučavanja i istraživanja, pred vama se nalazi prvi rukopis koji opisuje bogatstvo faune vodozemaca i gmizavaca na imanju manastira Hilandara, i šire okoline. Može se smatrati da verodostojno ilustruje bogatstvo ove grupe kičmenjaka čitavog poluostrva Sveta Gora. Ovo je prva u nizu publikacija kojom će Zavod za zaštitu prirode Srbije predstaviti prirodne vrednosti ovog područja.

Urednici: dr Rastko Ajtić, Milivoje Krvavac
Autori: dr Rastko Ajtić, Milivoje Krvavac, mr Danko Jović
Suizdavač: Sveta srpska carska lavra manastir Hilandar
Godina izdanja: 2018.
Format: 28 cm,164 strane, knjiga je pisana dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.
Cena: 1.500,00 RSD

Šargan-Mokra Gora: park prirode
Šargan-Mokra Gora: Nature Park


U monografiji je pregledno prikazan kompletan park, kroz tri zone zaštite, i najširem krugu javnosti prikazuje bio- i geodiverzitet područja koje ovaj prostor svrstava u svetski značajna područja očuvane prirode. Monografija „Park prirode Šargan-Mokra gora“ otkriva skriveni svet divljine Parka prirode „Šargan-Mokra gora“ u kome se nalaze područja izvorne, netaknute prirode, kao što su šumski rezervati, kanjoni i planinske livade i pašnjaci. Knjiga, ujedno, vodi i na put kroz istoriju od antičkog do savremenog doba, predstavljajući spomenike, kulturu i duhovno nasleđe područja. Monografija je svojevrstan vodič kroz prirodne i kulturno-istorijske vrednosti Parka prirode „Šargan-Mokra gora“ sa jasnom vizijom realizacije koncepta održivog razvoja.

Urednici: dr Dragana Ostojić, Milivoje Krvavac
Autori teksta: dr Dragana Ostojić, dr Dragan Nešić, dr Boško Milovanović, Mirjana Nikolić, Srđan Marinčić, dr Bojan Zlatković, mr Verica Stojanović, dr Ivana Jelić, msr Vladimir Nikolić, Biljana Krsteski, Dragan Pavićević, dr Nenad Sekulić, Milivoje Krvavac, mr Danko Jović, Bratislav Grubač, Miloš Radaković, Vladan Bjedov, Mila Ristić, Nataša Panić, Dragana Petraš
Godina izdanja: 2017.
Format: 28 cm, 256 strana, knjiga je pisana dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.
Suizdavač: Park prirode ''Mokra Gora''
Cena: 1.500,00 RSD

Zaštićena prirodna dobra Srbije
Protected Natural Areas in Serbia


U knjizi je predstavljeno ukupno 109 zaštićenih područja i 11 zaštićenih vrsta. Pored vrste prirodnog dobra (nacionalni park, park prirode, rezervat prirode, predeo izuzetnih odlika, spomenik prirode i stanište) i prikaza njegovih najvažnijih odlika bio i geo diverziteta, za svako područje data je i pripadnost nekoj od ekoloških mreža ili nekom od međunarodno značajnih područja. Svako prirodno dobro ilustrovano je i fotografijama predela, specijskog biodiverziteta, objekata geonasleđa i autentičnih spomenika kulture. Predstavljena prirodna dobra su izabrana, ne samo zato što su najreprezentativnija u svojoj vrsti i kategoriji, nego i što ukazuju na svu raznolikost prirodne baštine Srbije, kao dela bogatstva prirodne baštine Planete.

Urednici: Lidija Amidžić, Slađana Krasulja, Srđan Belij ( 1. i 3. izdanje )
Urednici: Aleksandar Mijović, Srđan Belij, Slađana Krasulja ( 2. izdanje )
Koordinacija inoviranja podataka i dopune teksta za treće izdanje: Mila Ristić, Nataša Panić, Biljana Krsteski
Autori (3. izd., 2017) : Lidija Amidžić, Slađana Krasulja, Zoran Đorđević, Biljana Panjković, Dragana Ostojić, Srđan Belij, Vesna Habijan-Mikeš, Nedeljko Kovačev, Branko Kovačević, Erna Šehovac, Dušan Mijović, Vida Stojšić, Olga Miličić, Jadranka Delić, Klara Sabadoš, Bratislav Grubač, Goran Sekulić, Nikola Stojnić, Predrag Lazarević, Rastko Ajtić, Vladan Bjedov, Nenad Sekulić, Slobodan Puzović, Srđan Marinčić, Biljana Krsteski, Dragan Nešić, Dragan Pavićević, Milorad Kličković, Boško Milovanović, Sava Simić, Zoran Stojković, Saša Branković, Nataša Pil, Danko Jović, Vladimir Dobretić, Dejana Lukić, Jasmina Andonović, Danica Radujkov, Dobrinka Jokić, Jasmina Mijović-Magdić, Miloš Vukelić, Mirjana Popović, Berislava Ilić, Gabrijela Čeh, Verica Stojanović, Alen Kiš, Aleksandra Zatezalo, Darko Timotić, Dragana Petraš, Dejan Baković, Nataša Panić, Duška Dimović, Milka Banjac, Marija Trikić, Ivana Jelić, Jelena Marković, Dragana Nedeljković, Dragan Cvijić, Bojana Mijović, Aleksandra Brusin
Godine izdanja: 2007., 2011., 2017. i 2018.
Format: 30 cm, 280 strana, knjiga je pisana dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.
Cena: 1.500,00 RSD

Spomenik prirode Cerjanska pećina: okolina, priroda i zaštita
Natural Monument Cerjanska Pećina: surroundings, natural history, protection


Monografija o Spomeniku prirode Cerjanska pećina je knjiga o pećini koja se odlikuje složenom raznovrsnošću karstnog podzemlja, koje se ogleda u bogatstvu pećinskog nakita, razvoju podzemnih kanala u više nivoa i značajnom biodiverzitetu pećinske faune. Posebnu vrednost pećine čine retki pećinski ukrasi koji se nazivaju heliktiti. Heliktiti su posebna vrsta pećinskog nakita koja se, suprotno fizičkim zakonima i zemljinoj teži, formira i pruža u svim pravcima usled uticaja specifičnih procesa kristalizacije. Knjiga o Cerjanskoj pećini, kao pećini čija istraživanja traju više od pedeset godina, jedinstvena je, jer predstavlja sistem Cerjanske pećine multidisciplinarno, njene speleoške vrednosti, biološke karakteristike, ali i kulturološke vrednosti kroz prikaz rađenih arheoloških istraživanja i istoriju ovog kraja. Monografija je bogato ilustrovana fotografskim zapisima i kartografskim prikazima. Knjiga je objavljena uz finasijsku podršku Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.

Urednici: dr Dragan Nešić, mr Danko Jović
Autori: dr Dragan Nešić, mr Danko Jović, Milena Janković,Milorad Kličković, Dragana Nedeljković, Zoran Stojković, Dragan Pavićević, Aleksandra Zatezalo, Momčilo Popović, mr Saša Branković, Bratislav Grubač, prof. dr Dušan Mihailović, Nataša Panić, Slaviša Petrović, Slobodan Gočmanac
Suizdavač: JP Direkcija za izgradnju grada Niša
Godina izdanja: 2016.
Format: 29 cm, 183 strane, pisana je dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.
Cena: - NEMAMO NA STANJU

Zaštićeni hrastovi Srbije


U monografiji „Zaštićeni hrastovi“ prikazano je 41 stablo i 9 grupa stabala, od kojih je 5 vrsta stabala procenjene starosti između 100 i 450 godina. U okviru monogafije autori su predstavili značaj zaštite hrastova kao vrste koja je simbol šuma naše zemlje, a time i njihovog očuvanja za zaštitu prirode, istovremeno ukazujući na njihov značaj i u tradiciji i etno kulturi na prostoru naše zemlje. Najznačajnija zaštićena stabla predstavljena su po vrstama hrastova, kao i istraživanja i zaštita ovih vrsta. Monografija je bogato ilustrovana.

Autori: Dragana Ostojić, Biljana Krsteski, Vladimir Nikolić
Godina izdanja: 2016.
Format: 28 cm, 160 strana
Cena: 1.200,00 RSD