Sivi soko Falco peregrinus

U knjizi su dati svi osnovni podaci i elementi o sivom sokolu, sa obiljem konkretnih podataka. Knjiga sažeto i pregledno objedinjuje najvažnije rezultate u proučavanju i doživljaju ove vrste na svetskom i regionalnom nivou, kao i ličnom nivou autora. Osim što približava opšte znanje o sivom sokolu, ova publikacija ukazuje i na opšti značaj biodiverziteta. Autor je, koristeći svoje dugogodišnje iskustvo, u knjizi uspeo da izbalansira količinu prikazanih podataka i naučnu egzaktnost u odnosu na preglednost i jednostavnost i time knjigu učinio dostupnom široj publici, a ne samo stručnoj javnosti. „Sivi soko“ oslikava, ne samo sivog sokola kao jedinstvenu vrstu, već i autora i njegov pogled na ptice grabljivice, prirodu i ljude..

Knjiga predstavlja značajan doprinos za nauku i, kao takva, nezaobilazno je štivo za buduće istraživače i autore ornitoloških izdanja. .

Autori: Bratislav Grubač
Godina izdanja:2020.
Format:A4, 341 strana

Crvena knjiga faune Srbije IV Pravokrilci
Red Data Book of Fauna of Serbia IV- ORTHOPTERA


Osnovni cilj ove monografije je da ukaže na neophodnost sveobuhvatne zaštite najugroženijih vrsta pravokrilaca na teritoriji Republike Srbije. Kako su ovi insekti često ograničene distribucije i tesno vezani za određeni tip staništa, njihova zaštita moguća je samo uz trajnu zaštitu staništa koja naseljavaju. Tokom višedecenijskih terenskih istraživanja širom Srbije i literaturnih podataka, došli smo do broja od 35 taksona, za koje smatramo da su potencijalno ugroženi, ili na ivici potpunog nestanka iz faune Srbije. U pitanju je oko 18 % pravokrilne faune Srbije.

Urednik: prof.dr Milica Pavkov Hrvojević
Autori: Dragan Pavićević, dr Ivo Karaman, dr Mladen Horvatović
Suizdavač: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Departman za biologiju i ekologiju
Godina izdanja:2018.
Format:29 cm, 246 strana, knjiga je pisana dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.
Cena: 2.000.00 RSD

Crvena knjiga faune Srbije III Ptice
Red Book of Fauna of Serbia III - BIRDS


Pisanje ove monografije predstavljalo je veliki izazov za sve učesnike u njenoj izradi. Tim za izradu Crvene knjige ptica Srbije imao je zadatak da prikupi, analizira, protumači i u izveštaje o riziku od iščezavanja sažme i pretoči gotovo nesagledivu količinu podataka i znanja o pticama Srbije, koje su tokom skoro tri veka prikupljali prirodnjaci i naučnici različitih profesija. U knjizi su obrađene 352 pouzdano zabeležene vrste, procenjen je rizik od iščezavanja gnezdeće populacije 255 vrsta i negnezdeće populacije svih vrsta. Cilj izrade Crvene knjige ptica Srbije bio je da se stvori pouzdan instrument koji bi činio naučnu i stručnu osnovu za zaštitu i očuvanje divljih ptica naše zemlje.

Urednici: Dimitrije Radišić, Voislav Vasić, Slobodan Puzović, Milan Ružić, Marko Šćiban, Bratislav Grubač, Ante Vujić
Autori: Dimitrije Radišić, Slobodan Puzović, Voislav Vasić, Marko Šćiban, Milan Ružić, Bratislav Grubač, Ante Vujić, Saša Rajkov, Radislav Mirić, Draženko Rajković, Miloš Radaković, Marko Tucakov, Uroš Pantović, Oto Sekereš, Atila Agošton, Daliborka Stanković, Goran Sekulić, Ivan Đorđević, Marko Raković, Nikola Stojnić, Jožef Gergelj, Nikola Matović, Nikola Stanojević, Milivoj Vučanović, Dejan Đapić, Ištvan Balog, David Grabovac, Ivan Medenica, Brano Rudić, Dragan Simić, Stefan Skorić, Dragan Gačić, Milica Radanović, Sandra Jovanović, Miroslav Vračarić, Ana Vuletić
Suizdavač: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije Godina izdanja: 2018.
Format: 28 cm, 552 strane, knjiga je pisana dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.

Cena: 3.500,00 RSD

Plants of International Importance in the Flora of Serbia


Urednik: Verica Stojanović
Autori: Verica Stojanović, Sara Rilak, Ivana Jelić, Ranko Perić, Marko Sabovljević, Predrag Lazarević
Godina izdanja: 2018.
Izdanje na engleskom jeziku.
Cena: 950,00 RSD

Vodozemci i gmizavci Svete Gore i Hilandara
Amphibians and reptiles of Athos Peninsula and Hilandar Monastery


Ovom publikacijom želeli smo da naizgled suprotstavljene stavove nauke i religije dovedemo u saglasje u vremenu kada su i naučni i božiji red prirode dovedeni u pitanje. Nakon trogodišnjeg proučavanja i istraživanja, pred vama se nalazi prvi rukopis koji opisuje bogatstvo faune vodozemaca i gmizavaca na imanju manastira Hilandara, i šire okoline. Može se smatrati da verodostojno ilustruje bogatstvo ove grupe kičmenjaka čitavog poluostrva Sveta Gora. Ovo je prva u nizu publikacija kojom će Zavod za zaštitu prirode Srbije predstaviti prirodne vrednosti ovog područja.

Urednici: dr Rastko Ajtić, Milivoje Krvavac
Autori: dr Rastko Ajtić, Milivoje Krvavac, mr Danko Jović
Suizdavač: Sveta srpska carska lavra manastir Hilandar
Godina izdanja: 2018.
Format: 28 cm,164 strane, knjiga je pisana dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.
Cena: 1.000,00 RSD

Šargan-Mokra Gora: park prirode
Šargan-Mokra Gora: Nature Park


U monografiji je pregledno prikazan kompletan park, kroz tri zone zaštite, i najširem krugu javnosti prikazuje bio- i geodiverzitet područja koje ovaj prostor svrstava u svetski značajna područja očuvane prirode. Monografija „Park prirode Šargan-Mokra gora“ otkriva skriveni svet divljine Parka prirode „Šargan-Mokra gora“ u kome se nalaze područja izvorne, netaknute prirode, kao što su šumski rezervati, kanjoni i planinske livade i pašnjaci. Knjiga, ujedno, vodi i na put kroz istoriju od antičkog do savremenog doba, predstavljajući spomenike, kulturu i duhovno nasleđe područja. Monografija je svojevrstan vodič kroz prirodne i kulturno-istorijske vrednosti Parka prirode „Šargan-Mokra gora“ sa jasnom vizijom realizacije koncepta održivog razvoja.

Urednici: dr Dragana Ostojić, Milivoje Krvavac
Autori teksta: dr Dragana Ostojić, dr Dragan Nešić, dr Boško Milovanović, Mirjana Nikolić, Srđan Marinčić, dr Bojan Zlatković, mr Verica Stojanović, dr Ivana Jelić, msr Vladimir Nikolić, Biljana Krsteski, Dragan Pavićević, dr Nenad Sekulić, Milivoje Krvavac, mr Danko Jović, Bratislav Grubač, Miloš Radaković, Vladan Bjedov, Mila Ristić, Nataša Panić, Dragana Petraš
Godina izdanja: 2017.
Format: 28 cm, 256 strana, knjiga je pisana dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.
Suizdavač: Park prirode ''Mokra Gora''
Cena: 1.500,00 RSD

Zaštićena prirodna dobra Srbije
Protected Natural Areas in Serbia


U knjizi je predstavljeno ukupno 109 zaštićenih područja i 11 zaštićenih vrsta. Pored vrste prirodnog dobra (nacionalni park, park prirode, rezervat prirode, predeo izuzetnih odlika, spomenik prirode i stanište) i prikaza njegovih najvažnijih odlika bio i geo diverziteta, za svako područje data je i pripadnost nekoj od ekoloških mreža ili nekom od međunarodno značajnih područja. Svako prirodno dobro ilustrovano je i fotografijama predela, specijskog biodiverziteta, objekata geonasleđa i autentičnih spomenika kulture. Predstavljena prirodna dobra su izabrana, ne samo zato što su najreprezentativnija u svojoj vrsti i kategoriji, nego i što ukazuju na svu raznolikost prirodne baštine Srbije, kao dela bogatstva prirodne baštine Planete.

Urednici: Lidija Amidžić, Slađana Krasulja, Srđan Belij ( 1. i 3. izdanje )
Urednici: Aleksandar Mijović, Srđan Belij, Slađana Krasulja ( 2. izdanje )
Koordinacija inoviranja podataka i dopune teksta za treće izdanje: Mila Ristić, Nataša Panić, Biljana Krsteski
Autori (3. izd., 2017) : Lidija Amidžić, Slađana Krasulja, Zoran Đorđević, Biljana Panjković, Dragana Ostojić, Srđan Belij, Vesna Habijan-Mikeš, Nedeljko Kovačev, Branko Kovačević, Erna Šehovac, Dušan Mijović, Vida Stojšić, Olga Miličić, Jadranka Delić, Klara Sabadoš, Bratislav Grubač, Goran Sekulić, Nikola Stojnić, Predrag Lazarević, Rastko Ajtić, Vladan Bjedov, Nenad Sekulić, Slobodan Puzović, Srđan Marinčić, Biljana Krsteski, Dragan Nešić, Dragan Pavićević, Milorad Kličković, Boško Milovanović, Sava Simić, Zoran Stojković, Saša Branković, Nataša Pil, Danko Jović, Vladimir Dobretić, Dejana Lukić, Jasmina Andonović, Danica Radujkov, Dobrinka Jokić, Jasmina Mijović-Magdić, Miloš Vukelić, Mirjana Popović, Berislava Ilić, Gabrijela Čeh, Verica Stojanović, Alen Kiš, Aleksandra Zatezalo, Darko Timotić, Dragana Petraš, Dejan Baković, Nataša Panić, Duška Dimović, Milka Banjac, Marija Trikić, Ivana Jelić, Jelena Marković, Dragana Nedeljković, Dragan Cvijić, Bojana Mijović, Aleksandra Brusin
Godine izdanja: 2007., 2011., 2017. i 2018.
Format: 30 cm, 280 strana, knjiga je pisana dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.
Cena: 1.000,00 RSD

Spomenik prirode Cerjanska pećina: okolina, priroda i zaštita
Natural Monument Cerjanska Pećina: surroundings, natural history, protection


Monografija o Spomeniku prirode Cerjanska pećina je knjiga o pećini koja se odlikuje složenom raznovrsnošću karstnog podzemlja, koje se ogleda u bogatstvu pećinskog nakita, razvoju podzemnih kanala u više nivoa i značajnom biodiverzitetu pećinske faune. Posebnu vrednost pećine čine retki pećinski ukrasi koji se nazivaju heliktiti. Heliktiti su posebna vrsta pećinskog nakita koja se, suprotno fizičkim zakonima i zemljinoj teži, formira i pruža u svim pravcima usled uticaja specifičnih procesa kristalizacije. Knjiga o Cerjanskoj pećini, kao pećini čija istraživanja traju više od pedeset godina, jedinstvena je, jer predstavlja sistem Cerjanske pećine multidisciplinarno, njene speleoške vrednosti, biološke karakteristike, ali i kulturološke vrednosti kroz prikaz rađenih arheoloških istraživanja i istoriju ovog kraja. Monografija je bogato ilustrovana fotografskim zapisima i kartografskim prikazima. Knjiga je objavljena uz finasijsku podršku Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.

Urednici: dr Dragan Nešić, mr Danko Jović
Autori: dr Dragan Nešić, mr Danko Jović, Milena Janković,Milorad Kličković, Dragana Nedeljković, Zoran Stojković, Dragan Pavićević, Aleksandra Zatezalo, Momčilo Popović, mr Saša Branković, Bratislav Grubač, prof. dr Dušan Mihailović, Nataša Panić, Slaviša Petrović, Slobodan Gočmanac
Suizdavač: JP Direkcija za izgradnju grada Niša
Godina izdanja: 2016.
Format: 29 cm, 183 strane, pisana je dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.
Cena: 300,00 RSD

Zaštićeni hrastovi Srbije


U monografiji „Zaštićeni hrastovi“ prikazano je 41 stablo i 9 grupa stabala, od kojih je 5 vrsta stabala procenjene starosti između 100 i 450 godina. U okviru monogafije autori su predstavili značaj zaštite hrastova kao vrste koja je simbol šuma naše zemlje, a time i njihovog očuvanja za zaštitu prirode, istovremeno ukazujući na njihov značaj i u tradiciji i etno kulturi na prostoru naše zemlje. Najznačajnija zaštićena stabla predstavljena su po vrstama hrastova, kao i istraživanja i zaštita ovih vrsta. Monografija je bogato ilustrovana.

Autori: Dragana Ostojić, Biljana Krsteski, Vladimir Nikolić
Godina izdanja: 2016.
Format: 28 cm, 160 strana
Cena: 800,00 RSD

Crvena knjiga faune Srbije II Gmizavci
The Red Book of Fauna of Serbia II - Reptiles


Reč je o knjizi koja sintetizuje sveobuhvatne informacije – od opštih odlika gmizavaca Srbije i diverziteta u Srbiji i na Balkanu, opisa biologije i ekologije pojedinačnih vrsta izdvojenih po kriterijumima ugroženosti, do stepena ugroženosti staništa, faktora ugrožavanja i mera njihove zaštite. Kao takve, predstavljaju osnovu razumevanja i sprovođenja zaštite ove grupe kičmenjaka. Podaci i naučna znanja o zaštiti vrsta koje monografija obuhvata su: rasprostranjenje, ekološke odlike, dinamika populacija, stepen ugroženosti vrsta, uzroci ugroženosti, mere zaštite i preporuke metoda praćenja stanja populacija i utvrđivanja prioriteta u zaštiti. Crvena knjiga faune Srbije II gmizavaca obuhvatila je 16 ugroženih vrsta – tri vrste kornjača, sedam vrsta guštera i šest vrsta zmija. Srbija se na globalnom nivou, kao i u odnosu na Balkansko poluostrvo, ne odlikuje visokim specijskim diverzitetom gmizavaca. Međutim, po stepenu ugroženosti gmizavaca, Srbija ne zaostaje za globalnim trendovima.

Urednici : dr Ljiljana Tomović, dr Miloš Kalezić, dr Georg Džukić
Autori: mr Rastko Ajtić, dr Sonja Đorđević, dr Georg Džukić, mr Danko Jović, dr Miloš Kalezić, dr Imre Krizmanić, dr Nenad Labus, dr Dmitar Lakušić, dr Katarina Ljubisavljević, dr Ljiljana Tomović, dr Aleksandar Urošević
Suizdavač: Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Godina izdanja: 2015.
Format: 29 cm, 265 strana, pisana dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.
Cena: 4.000,00 RSD

Crvena knjiga faune Srbije I Vodozemci
The Red Book of Fauna of Serbia I - Amphibians


Crvena knjiga faune I je napisana sa osnovnim ciljem da prikupi i prikaže kompleksnu problematiku stanja i zaštite ugroženih vrsta vodozemaca, i osnov za očuvanje i zaštitu ovih, naročito globalno ugroženih, životinjskih vrsta. Knjiga je nastala kao rezultat višedecenijskog terenskog i trogodišnjeg kabinetskog rada tima batrahologa Srbije. Vodozemci su najugroženija klasa kičmenjaka na planeti. Posebno su osetljivi na promene, kako u kopnenim tako i u vodenim staništima, s obzirom da oba koriste u svom životnom ciklusu. Kada je u pitanju ugroženost vodozemaca u Srbiji, posebno zabrinjavaju rezultati prikazani u ovoj publikaciji, koji pokazuju da je najveći diverzitet ugroženih vrsta vodozemaca prisutan upravo u delovima Srbije koji su pod intenzivnim antropogenim uticajima. Crvena knjiga faune Srbije I vodozemci obuhvatila je ukupno deset ugroženih vrsta – pet repatih i pet bezrepih vodozemaca.

Urednici : dr Miloš Kalezić, dr Ljiljana Tomović, dr Georg Džukić
Autori: mr Rastko Ajtić, dr Georg Džukić, mr Danko Jović, dr Miloš Kalezić, dr Imre Krizmanić, dr Nenad Labus, dr Dmitar Lakušić, dr Katarina Ljubisavljević, dr Ljiljana Tomović, dr Aleksandar Urošević, dr Tanja Vukov
Godina izdanja: 2015.
Suizdavač: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Format: 29 cm, 207 strana, pisana dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.
Cena: 4.000,00 RSD

Biljke od međunarodnog značaja u flori Srbije


Publikacija „Biljke od međunarodnog značaja u flori Srbije“ namenjena je, kako botaničarima, tako i svim zainteresovanim stranama, kako bi proširili saznanja o biljkama koje rastu u njihovoj okolini. U knjizi je prikazano 70 vrsta biljaka i jedan rod, kroz kratak opis njihove biologije i ekologije, prepoznavanja, faktora ugrožavanja i distribucije. Teksutalni deo prati fotografija i crtež vrste sa kartom rasprostranjenosti.

Autor: Verica Stojanović, Sara Rilak, Ivana Jelić, Ranko Perić, Marko Sabovljević, Predrag Lazarević
Godina izdanja: 2015.
Format: 25 cm, 187 strana
*U prodaji je samo izdanje na engleskom jeziku.

Strižibube Srbije: Priručnik


Knjiga je delo od nacionalne vrednosti, budući da se u knjizi neke vrste prvi put navode za faunu naše zemlje, sadrži značajne naučne podatke, a ujedno ima formu priručnika, prilagođenu za upoznavanje širokog kruga javnosti sa ovom vrstom insekata. Autori priručnika opisuju sve vrste kroz tekst, sliku, ilustraciju i grafički prikaz podataka o rasprostranjenju, kako bi na što zanimljiviji način predstavili javnosti ovu interesantnu grupu insekata. U knjizi je predstavljeno 228 vrsta strižibuba, što je polovina od ukupnog broja koje žive u Evropi. Od ukupnog broja strižibuba registrovanih u Srbiji, 6 vrsta se nalazi na Crvenoj listi ugroženih vrsta (IUCN Red List), a preko 80 se nalazi na Evropskoj crvenoj listi saproksilnih insekata. Devastacijom stepskih i šumskih ekosistema u kojima živi najveći broj strižibuba, doveli smo mnoge vrste na ivicu opstanka. Svrha izrade priručnika za njihovo upoznavanje jeste zaštita, pre svega pomenutih ekosistema, čime će biti zaštićene i vrste kojima su ti ekosistemi stanište.

Autori: Dragan Pavićević, Nastas Ilić, Milan Đurić
Suizdavač: HabiProt
Godina izdanja: 2015.
Format: 21 cm, 248 strana
Cena: 1.200,00 RSD