Izdavanje mišljenja za istraživanje strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljivaU skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, dozvoljene radnje sa strogo zaštićenim i zaštićenim divljim vrstama biljaka, životinja i gljiva za potrebe istraživanja i obrazovanja, ponovnog naseljavanja (repopulacije), reintrodukcije, ponovnog unošenja i uzgoja u in-situ i ex-situ uslovima itd., a koja se ne smatraju štetnim po opstanak njihovih populacija, odobrava nadležno Ministarstvo za zaštitu životne sredine po prethodnom pribavljenjom stručnom mišljenju Zavoda za zaštitu prirode Srbije. U skladu sa procedurom, naučno-istraživačke organizacije i institucije podnose zahtev za dobijanje dozvole za sakupljanje divljih vrsta u naučnoistraživačke i obrazovne svrhe Ministarstvu, koje prosleđuje Zavodu svu dokumentaciju sa zahtevom na mišljenje. Po dobijanju mišljenja, Ministarstvo izdaje dozvolu u formi rešenja.

Za izdavanje mišljenja u zahtevu za dobijanje dozvole je potrebno navesti:

• razloge, svrhu i cilj sakupljanja, odnosno vrstu planiranih aktivnosti s nazivom projekta na osnovu kojeg se obavlja istraživanje,
• imena i prezimena saradnika koji će obavljati sakupljanje divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva,
• naučne nazive divljih vrsta i broj jedinki predviđenih za sakupljanje,
• mesto/lokacije i na kojima će se tražene aktivnosti sprovoditi,
• period (vreme) sprovođenja navedenih radnji i
• metode istraživanja (hvatanje, sakupljanje, obeležavanje, uzorkovanje i sl.) koje će biti primenjene.

Mišljenje Zavoda odnosi se samo na navedene aktivnosti u podnetom zahtevu i važi za tekuću godinu. Radi vođenja evidencije o rasprostranjenju, načinu i obimu korišćenja strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva, podnosilac zahteva je u obavezi da Zavodu za zaštitu prirode Srbije dostavi izveštaj po izdatoj dozvoli Ministarstva. Bez dostavljenog izveštaja iz prethodne godine, Zavod neće izdati mišljenje za novi podneti zahtev u narednoj godini.
Takse za mišljenja Zavoda za sakupljanje i istraživanje strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva se ne naplaćuju.

Osim u naučnoistraživačke svrhe, Zavod izdaje mišljenje u postupku dobijanja dozvole Ministartva, po istoj proceduri, i za:

• upotrebu određenih sredstava za hvatanje i ubijanje divljih vrsta životinja;
• unošenje alohtonih divljih vrsta i njihovih hibrida u kontrolisane uslove;
• uvoz, izvoz, unos i iznos primeraka divljih vrsta, njihovih delova i derivata, zaštićenih na osnovu zakona i potvrđenih međunarodnih ugovora, kao i za uvoz živih primeraka alohtonih divljih vrsta koje nisu zaštićene.