Rezervat biosfere Golija-Studenica: život s planinom
Biosphere Reserve Golija-Studenica: Life with Mountain


Rezervati biosfere predstavljaju područja kopnenih ili marinskih ekosistema, međunarodno priznatih u okviru UNESCO-vog programa „Čovek i biosfera“ (Man and Biosphere-MAB), koji zajedno čine svetsku mrežu. Mreža je od ključnog značaja za ciljeve ovog programa, a to su ostvarivanje održive ravnoteže između ponekad suprotstavljenih ciljeva: zaštite biološke raznovrsnosti, očuvanja kulturnih vrednosti i socio-ekonomskog razvoja. Rezervati biosfere su, pre svega, područja za promociju i demonstraciju uravnoteženog odnosa između ljudi i prirode. Na predlog Zavoda za zaštitu prirode Srbije, a u skladu sa ciljevima Prostornog plana Srbije (1996) i uz podršku nacionalnog MAB komiteta, deo parka prirode „Golija“ pod nazivom „Golija-Studenica“ nominovan je 2001. i zajedno sa manastirom Studenica proglašen rezervatom biosfere, čime je postao prvi rezervat te vrste u našoj zemlji i deo UNESCO svetske mreže rezervata biosfere.

Autori: Goran Sekulić, Dragana Ostojić, Maja Radosavljević, Nataša Panić
Godina izdanja: 2017.
Format: 15x23 cm, 22+22 strane, pisana dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.
Cena: - NEMAMO NA STANJU

Nastavni listovi: Mini ključevi za prepoznavanje vrsta u prirodi (drvenaste vrste, lekovito bilje, gljive, lišajevi, vodozemci i gušteri, sisari, ptice)


Komplet nastavnih listova predstavlja mini ključ za prepoznavanje izabranih vrsta, koje se uglavnom mogu naći u našem najbližem okruženju. Mogu se koristiti u prirodi i u učionici, budući da se učenicima pruža mogućnost da lako pronađu i identifikuju određenu vrstu.

Autori (2017): Marina Drndarski, Nataša Panić, Predrag Lazarević, Berislava Ilić, Duška Dimović, Nadežda Đaković-Petrović, Rastko Ajtić, Vladan Bjedov, Goran Sekulić
Godine izdanja: 2005, 2013, 2017 ( izmenjeno izdanje )
Cena: 500,00 RSD

Praćenje sova u Parku prirode „Stara planina“: iskustva i smernice


Ptice su, pored svoje fizičke lepote, i odlični indikatori stanja životne sredine, pa se dugoročnim praćenjem fauna ptica određenog mesta može puno saznati o stepenu očuvanosti ili degradiranosti životne sredine. Prema nacrtu projekta „Monitoring sova u Parku priode Stara planina“, kao ciljane vrste za monitoring životne sredine, izabrane su tri vrste sova za koje se zna i pretpostavlja da se gnezde, ili su se gnezdile (šumska sova Strix aluco, dugorepa sova Strix uralensis i gaćasta kukumavka Aegolius funereus). Izbor sova kao modela organizama za istraživanje stanja životne sredine nije slučajan. Sove su vrste na vrhu trofičkih piramida, budući da nemaju prirodne neprijatelje, i njihovo prisustvo ukazuje na opšte stanje životne sredine, a u konkretnom projektu, na stanje šuma.

Autori: Miloš Radaković, Ivan Medenica, mr Danko Jović, Dragana Nedeljković
Godina izdanja: 2016.
Format: A4, 20 strana
Cena: - NEMAMO NA STANJU

Otkrivanje Tare


Autori korak po korak otkrivaju sve aspekte zaštićenog područja. Na sveobuhvatan i popularan način otkrivaju kako je Tara nastala, njene prirodne vrednosti, geo i hidro nasleđe, osobenosti flore i faune, kao i kulturno-istorijsko nasleđe.

Autori (2016): Slobodan Jovanović, Dragana Ostojić, Milica Tomić, Jasmina Magdić-Mijović, Radomir Mandić, Olga Miličić, Violeta Orlović, Dragan Pavićević, Nadežda Petrović-Đaković, Slobodan Puzović, Erna Šehovac, Stevan M. Stanković, Ranko Findrik, Aleksandar Hegediš, Boriša Čolić, Marijana Josipović, Ranko Milanović
Suizdavači: Društvo ekologa Srbije, JP Nacionalni park ''Tara''
Godine izdanja : 2001, 2004, 2006, 2016.
Format: 25cm, 96 strana

Časopis za decu „Svet prirode, eko zabavnik“ ( br.1, br. 2 i br 3.)


Urednik: Nataša Panić
Izdanja: 2014, 2015 i 2016.
Cena: - NEMAMO NA STANJU

Bojanka „Retke i ugrožene vrste u Srbiji“


Bojanka sadrži crteže, slike i informacije o 10 ugroženih vrsta u Srbiji. Sve ilustrovane vrste su nekada živele širom naše zemlje, ali se njihov broj smanjuje iz dana u dan. Da bismo ih sačuvali i sprečili njihovo nestajanje, štitimo ih kao zaštićene i strogo zaštićene vrste. Bojanka predstavlja poziv deci da na ovim šarenim stranama i stranama koje tek treba obojiti, upoznaju ove vrste i saznaju zašto je potrebno da ih štitimo.

Autori: Maja Radosavljević, Nataša Panić
Godine izdanja: 2013, 2015.
Cena: - NEMAMO NA STANJU

Set slagalica „Retke vrste u Srbiji“ (Pančićev skakavac, ris i beloglavi sup)


Set slagalica „Retke vrste u Srbiji“ je komplet koji sadrži 3 slagalice na kojima se nalaze fotografije beloglavog supa, risa i Pančićevog skakavca. Svaka slagalica je A4 formata i sadrži 48 delova. Pored slike, na svakoj slagalici se nalazi i kratak tekst o osnovnim karakteristikama vrste, njenom staništu kod nas, i osnovnim uzrocima ugroženosti.

Godina izdanja: 2015, 2017.
Cena: - NEMAMO NA STANJU

Eko edukativna igra „Eko skakalica“


Obrazovna igra, u kojoj se po principu igrice „Ne ljuti se čoveče“, podeljeni u timove mališani kreću po stazi, odgovarajući na pitanja o retkim i zaštićenim vrstama.

Autor: Maja Radosavljević
Godina izdanja: 2015, 2017
Cena: - NEMAMO NA STANJU

Evropska konvencija o predelu: Republika Srbija- pravo i odgovrnost
European Landscape Convention: Republic of Serbia-Rights and Responsibilities


Države članice Saveta Evrope potpisale su Evropsku Konvenciju o predelu u Firenci, 20. oktobra 2000. godine, a Narodna Skupština Republike Srbije potvrdila je ovu konvenciju 25. maja 2011. Prihvatanjem konvencije, Republika Srbija se pridružila zemljama koje su pokazale brigu o održivom razvoju, i razumevanje za vrednost evropskog kulturnog i prirodnog nasleđa, kao temelja evropskog identiteta, kojem Srbija i pripada. Ciljevi konvencije odnose se na promovisanje zaštite, upravljanja i planiranja predela, kao i na organizovanje evropske saradnje po pitanjima predela.

Urednik: mr Biljana Jovanović Ilić
Autori: Biljana Filipović, prof. dr Jasminka Cvejić, mr Biljana Jovanović Ilić, Asja Drača Muntean, Dejana Lukić, Nataša Panić
Godina izdanja: 2013. Suizdavač: Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja
Format: 21x21cm,17+17 strana, pisana dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.
Cena: - NEMAMO NA STANJU