Еко-буквар Националног парка Ђердап


Еко - буквар на аутентичан и креативан начин објашњава појмове из области заштите животне средине, и уједно даје поруке и препоруке за одговорно понашање и учествовање у заштити животне средине. Аутор кроз риму и стихове, идући од слова А до Ш, читаоце мотивише да буду активни чувари природе. Уједно, читајући еко - буквар могу се упознати основне вредности Националног парка „Ђердап“.

Аутор: Бранка Настасијевић
Година издања: 2011.
Суздавач: ЈП „НП Ђердап“
Формат: 23x23 cm, 46 страна
Цена: - НЕМАМО НА СТАЊУ

Како населити птице


Ова књига својеврсни је приручник који даје одговоре на питања шта и како свако од нас може као појединац да учини како би се у вртовима, баштама, воћњацима, дрворедима, парковима, излетиштима, и свуда где има зеленила, бројност птица повећала

Аутор: Борис Гаровников
Година издања: 2008.
Формат: 21cm, 127 страна
Цена: - НЕМАМО НА СТАЊУ

Национални паркови Србије
National Parks of Serbia


У публикацији су на популаран начин, уз богат фотографски материјал, представљене физичко-географске, биолошке и културно-историјске одлике и најзначајнији локалитети (резервати) националних паркова у Србији (Фрушка гора, Ђердап, Копаоник, Тара и Шар планина).

Аутор: проф. др Лидија Амиџић
Суиздавачи: Национални паркови Србије
Година издања: 2005, 2006, 2013, 2016, 2019.
Формат: 15x21cm, 56 страна, писана двојезично, на српском и енглеском језику.
Цена: - НЕМАМО НА СТАЊУ

Парк природе Стара планина
Nature Park Stara Planina


Публикација је базирана на Студији заштите Парка природе „Стара планина“. Поред приказа фундаменталних природних вредности подручја (геодиверзитет, воде, флора, фауна, вегетација, шуме) и културно-историјских вредности, дат је и концепт заштите природног добра, модел управљања, значај локалних заједница и капацитети добра за улазак у програм UNESCO „Човек и биосфера“.

Аутор: др Душан Мијовић
Суиздавач: ЈП „Србијашуме“
Година издања: 2006.
Формат: 23x22cm, 42+24 стране, писана двојезично, на српском и енглеском језику.
Цена: - НЕМАМО НА СТАЊУ

Биодиверзитет и нови миленијум


Књига „Биодиверзитет и нови миленијум“ представља завршни резултат истоименог републичког семинара за стручно усавршавање наставника биологије основних и средњих школа. Иако, првенствено, намењена наставницима биологије, верујемо да својим садржајем може бити од користи свима који су заинтересовани за питања заштите угроженог биљног и животињског света, као и заштите природе у целини.

Група аутора
Уредник: Дмитар Лакушић
Суиздавач: Друштво еколога Србије
Година издања: 2001.
Формат: 25 cm, 169 страна
Цена: - НЕМАМО НА СТАЊУ

И реке убијају, зар не?


Књига је посвећена драстичном примеру убијања реке - токсичном загађењу Тисе цијанидом и тешким металима, које је ту велику међународну реку задесило 2000. године. Управо је озбиљност ситуације током еколошке катастрофе показала недостатке недовољне сарадње представника власти и државних органа и институција са једне, и јавности и невладиних организација, са друге стране. Надамо се да ће сам настанак ове књиге допринети успешнијој сарадњи свих сегмената друштва на питањима заштите животне средине. На крају књиге налази се и мали речник стручних термина.

Уредник: др Радоје Лаушевић
Суиздавач: Друштво еколога Србије
Година издања: 2000.
Формат: 24 cm, 78 страна
Цена: - НЕМАМО НА СТАЊУ

Четири обале, живи свет и природна баштина слива Дунава у Југославији


Сава и Дунав, као две велике међународне реке, представљају и мрежу јединствених екосистема на чијој заштити и рационалном коришћењу у великој мери почива и сама будућност народа на њихове четири обале. Зато се ова књига тако и зове. Она говори о Дунаву и Сави, њиховом живом свету, обалама и заштићеним влажним стаништима у приобаљу, а помало и о становницима који насељавају саме обале.

Уредник: доц. др Радоје Лаушевић
Суиздавач: Друштво еколога Србије
Година издања: 1999.
Формат: 24 cm, 106 страна
Цена: - НЕМАМО НА СТАЊУ

Биљке које нестају, ex situ заштита међународно значајних биљака Југославије


Књига која се налази пред вама настала је као део пројекта Друштва еколога Србије, којим смо покушали да на примеру неколико угрожених врста пренетих са природног станишта у Ботаничку башту „Јевремовац“, где се гаје и размножавају, научно и медијски афирмишемо модел ex situ заштите угрожених биљака нашег подручја. Ова књига је намењена ученицима основних и средњих школа као додатна биолошка литература, као и наставницима и члановима биолошких и еколошких секција.

Уредник: др Дмитар Лакушић
Суиздавач: Друштво еколога Србије
Година издања: 1999.
Формат: 24 cm, 86 страна
Цена: - НЕМАМО НА СТАЊУ