Odabrana područja za dnevne leptire – PBA područja

Odabrana područja za dnevne leptire (Prime Butterfly Areas PBAs) je evropski projekat koji ima za cilj odabir najvažnijih područja sa naglaskom na ciljne vrste leptira koje predstavljaju prioritet za zaštitu. Osnov za odabir 38 ciljnih vrsta dnevnih leptira Srbije je EU Direktiva o staništima 92/43/EEC, odnosno Aneksi II i IV, kojima su definisane vrste koje zahtevaju posebne mere zaštite na prostoru Evropske unije, kao i njihovo ograničeno rasprostranjenje na Balkanskom poluostrvu, međunarodni i nacionalni status vrsta itd. Cilj izdvajanja odabranih područja za dnevne leptire u Srbiji je da se uključe u mrežu zaštićenih prirodnih dobara, s tim da predstavljaju i jedan od kriterijuma za ustanovljavanje ekološki značajnih područja i ekoloških koridora ekološke mreže Srbije radi očuvanja, kako pojedinačnih vrsta dnevnih leptira, tako i unapređenja ukupnog biodiverziteta Republike Srbije http://www.bc-europe.eu/index.php?id=338

Na osnovu određenih kriterijuma, od kojih se posebno izdvajaju karakteristike faune dnevnih leptira i prisustvo ciljnih vrsta, u Srbiji je na osnovu 38 ciljnih vrsta odabrano 40 područja za dnevne leptire i to:
Bocni-meni----Biodiverzitet-PBA-09-06-2019-1
Odabrana područja za dnevne leptire u Srbiji obuhvataju površinu od 903.643 ha, odnosno 10.23% površine naše zemlje.

Jakšić, P. (ured.) (2008): Odabrana područja za dnevne leptire u Srbiji, HabiProt, Beograd.

Pregled PBA područja na prostoru Republike Srbije

PBA