Природна добра послата на усвајањеПриродна добра послата на усвајање су природна подручја за која заводи за заштиту природе доставе студију заштите надлежном органу а за која Министарство заштите животне средине није објавило обавештење о поступку покретања заштите на интернет страници Министарства.