Седиште Завода у Београду

Седиште Завода за заштиту природе Србије је на Новом Београду, улица др Ивана Рибара број 91. Пословни простор је зграда на два спрата површине 1880 квадратних метара од чега је заступљено 50 канцеларијских просторија, простор за архивски материјал, библиотека са читаоницом, изложбени простор са сталном поставком “Заштита природе”, велика сала за презентације, мала сала за састанке, галеријска башта за скупове.