Дрвеће Србије - најзаступљеније лишћарске и четинарске врсте
Trees of Serbia - the most common species of deciduous and coniferous trees


Аутори: др Драгана Остојић, Биљана Јовановић
Издање: 2017.
Издавач: Завод за заштиту природе Србије

Биљке од међународног значаја у флори Србије
Internationally important plants in Sebia


Аутор: Верица Стојановић
Аутор цртежа : Растко Ајтић
Издање: 2014, 2017.
Издавач: Завод за заштиту природе Србије

Дневни лептири Србије (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea)
The butterflies of Serbia (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea)


Аутор текста: Предраг Јакшић
Фотографије: Стојан Бешков (Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)), Ана Нахирнић (Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)), Драгиша Савић (Lycaena dispar (Haworth,1802)), Предраг Јакшић (све остале)
Издање: 2017.
Издавач: Завод за заштиту природе Србије
Цена: 160,00 РСД

Егзоте у Србији - егзотичне репрезентативне врсте присутне у Србији
Exotics in Serbia- exotic representative species existing in Serbia


Аутори: др Драгана Остојић, Марија Трикић, Биљана Крстески
Издање: 2016.
Издавач: Завод за заштиту природе Србије

Ретке и угрожене врсте правокрилаца (Orthoptera) Србије
Rare and endangered species of orthopteroid insects of Serbia


Аутор: Драган Павићевић
Издање: 2016.
Цена: 200,00 РСД

Водене девице (Zygoptera) Србије
Damselflies (Zygoptera) of Serbia


Аутор : Драган Павићевић
Издање: 2016.
Издавач: Завод за заштиту природе Србије
Цена: 200,00 РСД

Змије Србије
Snakes of Serbia


Аутор: Растко Ајтић
Издање: 2014, 2015.
Цена: 160,00 РСД

Значајне птице северне Шумадије: Натура 2000 врсте


Аутор: Милош Радаковић
Издање: 2015.
Цена: 160,00 РСД

Вилински коњици (Odonata:Anisoptera) Србије I
Dragonflies (Odonata:Anisoptera) of Serbia I


Аутор: Драган Павићевић
Издање: 2015.
Цена: 160,00 РСД

Водоземци Србије/ Amphibians of Serbia


Аутор: Растко Ајтић
Издање: 2015.
Цена: 160,00 РСД

Корњаче и гуштери Србије
Turtles, Tortoises and Lizards of Serbia


Аутор : Растко Ајтић
Издање: 2012.
Цена:160,00 РСД

Рибе Србије
Fish of Serbia


Аутор: Ненад Секулић
Издање: 2005.