Подручја потенцијална за заштитуПриродна добра у поступку заштите су природна подручја за која заводи за заштиту природе доставе студију заштите надлежном органу и Mинистарство заштите животне средине обавести јавност о поступку покретања заштите природног подручја на интернет страници Министарства.

Подручје за које је покренут поступак заштите сматра се заштићеним, а до доношења акта о проглашењу примењују се мере прописане у студији заштите.

Природна добра послата на усвајање су природна подручја за која заводи за заштиту природе доставе студију заштите надлежном органу а за која Министарство заштите животне средине није објавило обавештење о поступку покретања заштите на интернет страници Министарства.

Евидентирана природна добра су подручја, врсте и покретна природна документа од значаја за заштиту, а за која није покренут или спроведен поступак заштите.