Područja potencijalna za zaštituPrirodna dobra u postupku zaštite su prirodna područja za koja zavodi za zaštitu prirode dostave studiju zaštite nadležnom organu i Ministarstvo zaštite životne sredine obavesti javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja na internet stranici Ministarstva.

Područje za koje je pokrenut postupak zaštite smatra se zaštićenim, a do donošenja akta o proglašenju primenjuju se mere propisane u studiji zaštite.

Prirodna dobra poslata na usvajanje su prirodna područja za koja zavodi za zaštitu prirode dostave studiju zaštite nadležnom organu a za koja Ministarstvo zaštite životne sredine nije objavilo obaveštenje o postupku pokretanja zaštite na internet stranici Ministarstva.

Evidentirana prirodna dobra su područja, vrste i pokretna prirodna dokumenta od značaja za zaštitu, a za koja nije pokrenut ili sproveden postupak zaštite.