Природни простори око непокретних културних добараПриродни простори око непокретних културних добара су простори који са непокретним културним добром и његовом непосредном околином чини амбијенталну целину и од значаја је за заштиту тог добра.
Zasticena-prirodna-dobra-po-zakonima-do-2009.-godine-4