Prirodni prostori oko nepokretnih kulturnih dobaraPrirodni prostori oko nepokretnih kulturnih dobara su prostori koji sa nepokretnim kulturnim dobrom i njegovom neposrednom okolinom čini ambijentalnu celinu i od značaja je za zaštitu tog dobra.
Zasticena-prirodna-dobra-po-zakonima-do-2009.-godine-4