Програми за школе


Програми за ученике

Образовне програме за ученике Завод реализује кроз акције упознавања деце школског узраста са вредностима и значајем природних вредности (добара и врста) и ресурса, и тиме ширења свести о значају њиховог очувања у циљу изграђивања знања и вештина еколошки активних и одговорних грађана.

Зависно од теме (из области заштите природних добара, биодиверзитета или геодиверзитета) и узраста ученика, програми се изводе кроз појединачна или серијска предавања, презентације, креативне радионице, еко-играонице, прилагођена истраживања на терену, излете у природна добра, изложбе дечијих цртежа и фотографија, еко кампове и акције, пројекције филмова и сл.

Образовни програми се реализују у учионицама, просторијама Завода, локалитетима у заштићеним подручјима, односно кроз школске и ваншколске наставне активности.

Посебан програм за ученике је „Знањем против страха“ у оквриру кога деца уче о свету змија и стршљена.
1-3
Радионице за предшколце

„Бојимо и учимо о природи“ је едукативни програм за предшколце. У оквиру програма наши најмлађи уз помоћ стручних сарадника Завода попуњавају тематску бојанку и уче о заштити биљних и животињских врста.

„Еко скакалица“ је програм у оквиру кога деца уче о ретким биљним и животињским врстама, тако што пролазе стазу направљену по принципу поља од цртежа цветова по којој се крећу, у зависности од броја који добију бацајући две коцке. Уколико стану на цвет који има питање, заједно са стручњацима Завода покушавају да открију која врста се крије иза одговора на питање, све док не прођу целу стазу.

У оквиру еко играоница за предшколце, деца такође могу играти игру меморије са картама на којима су приказане биљке и животиње, склапати слагалице са сликама риса, панчићевог скакавца и белоглавог супа и погађати где живе поједине биљке и животиње и на посебном висиномеру измерити да ли су виши од велике дропље, дабра или медведа.
Програми за наставнике

У оквиру сарадње са школским установама планирају се програми који представљају допуну школског курикулума и перманентног усавршавања наставног особља кроз радионице и предавања за стручно усавршавање наставника, а све у циљу реализације градива о природи наше земље кроз наставне и ваннаставне активности засноване на принципима интерактивне наставе.

Завод има вишедеценијску праксу у организовању стручних програма за усавршавање наставника у области заштите природе и животне средине.

Сврха реализације ових програма јесте да се наставници обуче да користе сазнања Завода у настави за еколошко образовање и васпитање деце, инкорпорирајући их у редовно наставно градиво и ваннаставне активности у природи. Завод има три семинара овог типа:

- „Природа Србије: аспекти и значај заштите“
- „Школа као партнер у заштити животне средине“
- „Свет у стаблу дрвета: Дрво као фактор здраве животне средине“

Садржај ових семинара реализује се путем предавања, презентација, радионица, дискусионих група, стручних теренских обилазака. За учеснике семинара обезбеђен је богат инструктивни и наставни материјал који се директно може применити у школској пракси.Презентације за рад са ученицима за предмете географија, биологија, екологија и свет око нас


Корисни видео записи