Programi za škole


Programi za učenike

Obrazovne programe za učenike Zavod realizuje kroz akcije upoznavanja dece školskog uzrasta sa vrednostima i značajem prirodnih vrednosti (dobara i vrsta) i resursa, i time širenja svesti o značaju njihovog očuvanja u cilju izgrađivanja znanja i veština ekološki aktivnih i odgovornih građana.

Zavisno od teme (iz oblasti zaštite prirodnih dobara, biodiverziteta ili geodiverziteta) i uzrasta učenika, programi se izvode kroz pojedinačna ili serijska predavanja, prezentacije, kreativne radionice, eko-igraonice, prilagođena istraživanja na terenu, izlete u prirodna dobra, izložbe dečijih crteža i fotografija, eko kampove i akcije, projekcije filmova i sl.

Obrazovni programi se realizuju u učionicama, prostorijama Zavoda, lokalitetima u zaštićenim područjima, odnosno kroz školske i vanškolske nastavne aktivnosti.

Poseban program za učenike je „Znanjem protiv straha“ u okvriru koga deca uče o svetu zmija i stršljena.
1-3
Radionice za predškolce

„Bojimo i učimo o prirodi“ je edukativni program za predškolce. U okviru programa naši najmlađi uz pomoć stručnih saradnika Zavoda popunjavaju tematsku bojanku i uče o zaštiti biljnih i životinjskih vrsta.

„Eko skakalica“ je program u okviru koga deca uče o retkim biljnim i životinjskim vrstama, tako što prolaze stazu napravljenu po principu polja od crteža cvetova po kojoj se kreću, u zavisnosti od broja koji dobiju bacajući dve kocke. Ukoliko stanu na cvet koji ima pitanje, zajedno sa stručnjacima Zavoda pokušavaju da otkriju koja vrsta se krije iza odgovora na pitanje, sve dok ne prođu celu stazu.

U okviru eko igraonica za predškolce, deca takođe mogu igrati igru memorije sa kartama na kojima su prikazane biljke i životinje, sklapati slagalice sa slikama risa, pančićevog skakavca i beloglavog supa i pogađati gde žive pojedine biljke i životinje i na posebnom visinomeru izmeriti da li su viši od velike droplje, dabra ili medveda.
Programi za nastavnike

U okviru saradnje sa školskim ustanovama planiraju se programi koji predstavljaju dopunu školskog kurikuluma i permanentnog usavršavanja nastavnog osoblja kroz radionice i predavanja za stručno usavršavanje nastavnika, a sve u cilju realizacije gradiva o prirodi naše zemlje kroz nastavne i vannastavne aktivnosti zasnovane na principima interaktivne nastave.

Zavod ima višedecenijsku praksu u organizovanju stručnih programa za usavršavanje nastavnika u oblasti zaštite prirode i životne sredine.

Svrha realizacije ovih programa jeste da se nastavnici obuče da koriste saznanja Zavoda u nastavi za ekološko obrazovanje i vaspitanje dece, inkorporirajući ih u redovno nastavno gradivo i vannastavne aktivnosti u prirodi. Zavod ima tri seminara ovog tipa:

- „Priroda Srbije: aspekti i značaj zaštite“
- „Škola kao partner u zaštiti životne sredine“
- „Svet u stablu drveta: Drvo kao faktor zdrave životne sredine“

Sadržaj ovih seminara realizuje se putem predavanja, prezentacija, radionica, diskusionih grupa, stručnih terenskih obilazaka. Za učesnike seminara obezbeđen je bogat instruktivni i nastavni materijal koji se direktno može primeniti u školskoj praksi.Prezentacije za rad sa učenicima za predmete geografija, biologija, ekologija i svet oko nas


Korisni video zapisi