Природна добра у поступку заштитеПриродна добра у поступку заштите су природна подручја за која заводи за заштиту природе доставе студију заштите надлежном органу и Mинистарство заштите животне средине обавести јавност о поступку покретања заштите природног подручја на интернет страници Министарства.

Подручје за које је покренут поступак заштите сматра се заштићеним, а до доношења акта о проглашењу примењују се мере прописане у студији заштите.