Prirodna dobra u postupku zaštitePrirodna dobra u postupku zaštite su prirodna područja za koja zavodi za zaštitu prirode dostave studiju zaštite nadležnom organu i Ministarstvo zaštite životne sredine obavesti javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja na internet stranici Ministarstva.

Područje za koje je pokrenut postupak zaštite smatra se zaštićenim, a do donošenja akta o proglašenju primenjuju se mere propisane u studiji zaštite.