Заштићена природна добра Србије

Заштићена природна добра Србије
Protected Natural Areas in Serbia

Уредници: Лидија Амиџић, Слађана Красуља, др Срђан Белиј (1. и 3. издање )
Уредници: Александар Мијовић, др Срђан Белиј, Слађана Красуља (2. издањe)
Координација иновирања података и допуне текста за треће издање: Мила Ристић, Наташа Панић, Биљана Крстески
Аутори (3. изд., 2017): Лидија Амиџић, Слађана Красуља, Зоран Ђорђевић, Биљана Пањковић, др Драгана Остојић, др Срђан Белиј, Весна Хабијан-Микеш, Недељко Ковачев, Бранко Ковачевић, Ерна Шеховац, др Душан Мијовић, Вида Стојшић, Олга Миличић, Јадранка Делић, Клара Сабадош, Братислав Грубач, Горан Секулић, Никола Стојнић, Предраг Лазаревић, др Растко Ајтић, Владан Бједов, др Ненад Секулић, Слободан Пузовић, Срђан Маринчић, Биљана Крстески, др Драган Нешић, Драган Павићевић, Милорад Кличковић, Бошко Миловановић, др Сава Симић, Зоран Стојковић, мр Саша Бранковић, Наташа Пил, мр Данко Јовић, Владимир Добретић, Дејана Лукић, Јасмина Андоновић, Даница Радујков, Добринка Јокић, др Јасмина Мијовић-Магдић, Милош Вукелић, Мирјана Поповић, Берислава Илић, Габријела Чех, мр Верица Стојановић, Ален Киш, Александра Затезало, Дарко Тимотић, Драгана Петраш, Дејан Баковић, Наташа Панић, Душка Димовић, Милка Бањац, Марија Трикић, др Ивана Јелић, Јелена Марковић, Драгана Недељковић, Драган Цвијић, Бојана Мијовић, Александра Брусин
Године издања: 2007., 2011., 2017. и 2018.
Формат: 30 cm, 280 страна, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.

У књизи је представљено укупно 109 заштићених подручја и 11 заштићених врста. Поред врсте природног добра (национални парк, парк природе, резерват природе, предео изузетних одлика, споменик природе и станиште) и приказа његових најважнијих одлика био и гео диверзитета, за свако подручје дата је и припадност некој од еколошких мрежа или неком од међународно значајних подручја. Свако природно добро илустровано је и фотографијама предела, специјског биодиверзитета, објеката геонаслеђа и аутентичних споменика културе. Представљена природна добра су изабрана, не само зато што су најрепрезентативнија у својој врсти и категорији, него и што указују на сву разноликост природне баштине Србије, као дела богатства природне баштине Планете.