Заштићени храстови Србије

Аутори: др Драгана Остојић, Биљана Крстески, MSc Владимир Николић
Година издања: 2016.
Формат: 28 cm, 160 страна

У монографији „Заштићени храстови“ приказано је 41 стабло и 9 група стабала, од којих је 5 врста стабала процењене старости између 100 и 450 година. У оквиру моногрфије аутори су представили значај заштите храстова као врсте која је симбол шума наше земље, а тиме и њиховог очувања за заштиту природе, истовремено указујући на њихов значај и у традицији и етно култури на простору наше земље. Најзначајнија заштићена стабла представљена су по врстама храстова, као и истраживања и заштита ових врста. Монографија је богато илустрована.