Prihvat i zbrinjavanje živih primeraka divljih životinjaU okviru stručnih poslova zaštite prirode, Zavod za zaštitu prirode Srbije učestvuje i u preuzimanju i zbrinjavanju jedinki strogo zaštićenih i zaštićenih divljih životinjskih vrsta koje se nalaze na Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva. Postupak je sličan i sa oduzetim ili zaplenjenim primercima divljih životinja vrsta koje se nalaze na ovom Pravilniku, kao i na prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama i CITES Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore i ukoliko se ne drže u skladu sa Pravilnikom o uslovima držanja, načinu obeležavanja i evidentiranja divljih životinja u zatočeništvu.

Prihvat i privremeno ili trajno zbrinjavanje bolesnih, povređenih, napuštenih i onesposobljenih za samostalno preživljavanje, kao i oduzetih živih primeraka strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih divljih vrsta životinja, realizuju prihvatilišta, zoološki vrtovi i druga pravna ili fizička lica, koja ispunjavaju zakonom propisane uslove i poseduju dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva zaštite životne sredine.

Osoba koje nađe primerak strogo zaštićene ili zaštićene divlje vrste životinje, obaveštava Ministarstvo zaštite životne sredine (inspekcija Sektora za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini) ili Zavod za zaštitu prirode Srbije o:

• pronađenim mrtvim primercima;
• živim primercima koji su bolesni, povređeni ili koji nisu sposobni da samostalno prežive u prirodi.


Postupak zbrinjavanja živih primeraka divljih životinja:

• započinje prijemom informacije o nalazu primerka i vrsti divlje životinje, kao i o samoj lokaciji;
• ukoliko se na osnovu dobijenih informacija utvrdi da je životinja u dobrom zdravstvenom i kondicionom stanju, i ako se proceni da je pronađeni primerak sposoban da samostalno preživi, preporučuje se osobi koja je pronašla jedinku da je pusti na mesto nalaza ili na slično i pogodno stanište u blizini;
• ukoliko se na osnovu razgovora utvrdi da je potrebno pružiti pomoć jedinki, tj. da se ne može pomoći savetodavno i kada stručni saradnici Zavoda procene da je neophodna terenska intervencija, organizuje se odlazak na prijavljenu lokaciju;
• ukoliko se proceni da je potrebno privremeno ili trajno zbrinuti pronađeni živi primerak divlje životinje i pružiti joj veterinarsku pomoć, stručni saradnici Zavoda i/ili inspekcija transportuje jedinku specijalizovanim vozilom do registrovanog prihvatilišta u Zoološki vrt na Paliću ili u Beogradski zoološki vrt;
• ako se nakon ukazane nege i lečenja proceni od strane veterinara i/ili stručnog lica da je oporavak jedinke uspešan i potpun, stručni saradnici Zavoda preuzimaju jedinku iz prihvatilišta i vraćaju je u slobodnu prirodu, na mesto samog nalaza, ili na slično pogodno stanište. U prihvatilištu se trajno zbrinjavaju jedinke koje nisu sposobne da samostalno opstanu u prirodi.

Kao i u slučajevima kada se nađe primerak strogo zaštićene ili zaštićene divlje vrste životinje, ukoliko se pri stručnom nadzoru Zavoda i inspekcijskom nadzoru Ministarstva zaštite životne sredine u prodavnicama kućnih ljubimaca, odgajivačnicama divljih životinja, zoološkim vrtovima i kod drugih pravnih i fizičkih lica ustanovi da se sa strogo zaštićenim, zaštićenim i alohtonim divljim vrstama postupa suprotno odredbama Zakona o zaštiti prirode, stručni saradnici Zavoda sa inpektorima učestvuju u transportu i zbrinjavanju privremeno ili trajno oduzetih živih primeraka divljih životinja do prihvatilišta. Ministarstvo odlučuje o postupanju sa privremeno zadržanim, privremeno oduzetim, trajno oduzetim i napuštenim primercima divljih životinja u skladu sa propisom kojim se uređuje prekogranični promet i trgovina vrstama divlje flore i faune. Primerci ovih divljih vrsta oduzimaju se uz izdavanje potvrde o oduzimanju.